Hỗ trợ
Hotline : 0911001080
namcd.haidang@gmail.com

Cẩm nang giao thông

Mức phạt đi vào đường cấm

16/11/2022
Phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi vào khu vự, đường có biển cấm xe mà mình đang điều khiển sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

*Đối với xe ô tô:

Phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng đối với người điển khiển xe ô tô đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu cấm xe ô tô trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 5, điểm a khoản 8 Điều 5 và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (Theo điểm b khoản 4 Điều 5).

Ngoài ra, bị tước giấy phép lái xe từ 01-03 tháng (điểm b khoản 11).

*Đối với xe máy:

Phạt tiền từ 400.000 – 600.000 đồng đối với người điều khiển xe máy đi vào khu vực cấm hoặc đường có biển báo cấm xe máy. Trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 6 và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (Theo điểm i khoản 3 Điều 6 Nghị định 100);

Ngoài ra, bị tước giấy phép lái xe từ 01-03 tháng (điểm b khoản 10 Điều 6).

*Đối với xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện

Phạt tiền từ 200.000-300.000 đồng đối với người điển khiển xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện đi vào khu vực cấm, đường có biển báo cấm xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện (theo điểm c khoản 3 Điều 8).

*Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng

Phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng đối với người điều khiển đi vào khu vực cấm, đường có biển báo cấm máy kéo, xe máy chuyên dùng. Trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4; điểm a khoản 8 Điều 7 và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (theo điểm b khoản 3 Điều 7);

 Ngoài ra, bị tước Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01-03 tháng (điểm a khoản 10 Điều 7).

*Mức phạt đối với xe đi vào đường cấm theo giờ

Đối với xe ô tô đi vào khu vực, đường có biển báo cấm phương tiện đang điều khiển theo giờ thì bị xử phạt như lỗi đi vào đường cấm, khu vực cấm.

Theo Điều 27 quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT, trong trường hợp cần thiết cấm theo thời gian dưới biển cấm sẽ được đặt thêm biển phụ số S.508, có thể viết thêm chú thích bằng tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh trong biển này (nếu khu vực đó có nhiều người nước ngoài tham gia giao thông hoặc tuyến đường đối ngoại).

Hà Nội công bố 11 tuyến đường cấm taxi hoạt động - Baogiaothong.vn

Quy định về cấm theo giờ (Ảnh minh họa)

*Cách nhận biết biển báo hiệu cấm xe đi vào đường

Biển đường cấm là biển báo giao thông hình tròn, nền trắng, viền màu đỏ. Với biển cấm từng loại phương tiện sẽ vẽ hình phương tiện đó bên trong và gạch chéo.

Dưới đây là biển báo hiệu cấm các xe đi vào khu vực, đường:


 
0911001080