Hỗ trợ
Hotline : 0911001080
namcd.haidang@gmail.com

Thông tin giao thông vận tải và phương tiện

Quy định mới về camera Nghị định 10

06/09/2022
Từ ngày 1/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định này, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu

Từ ngày 1/9/2022, Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chính thức có hiệu lực.

Đáng chú ý, theo Nghị định mới, từ ngày 1/7/2023, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định của Nghị định này, khi tham gia kinh doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, biển hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ các quy định cụ thể.

Phù hiệu là mẫu giấy hoặc mẫu tem được cấp cho phương tiện hoạt động vận tải. Đây là giấy tờ buộc phương tiện phải dán khi lưu thông trên đường.

Những xe kinh doanh vận tải buộc phải lắp camera hành trình bao gồm: Ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên (theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP); Ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 10/2020/NĐ-CP).

Như vậy, từ ngày 1/7/2023, các xe ô tô kinh doanh vận tải nêu trên nếu muốn được cấp phù hiệu và biển hiệu để lưu thông phải lắp camera hành trình theo đúng điều kiện quy định.

(nguồn baogiaothong.vn)


Một số sản phẩm camera đạp ứng được yêu cầu tích hợp hiện nay trên thị trường để các bạn tham khảo:

1. Camera nghị định 10 của Adsun: TMS-CAM-NĐ10, đây là sản phẩm được sản xuất bởi Adsun - Việt Nam đáp ứng yêu cầu camera Nghị định 10 phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13396:2021, tích hợp định vị 4G phù hợp với quy chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT; 

2. Camera nghị định 10 của Bình Minh: BM-CAM-NĐ10, được sản xuất bởi Bình Minh GPS. Đây là sản phẩm camera nd10 tích hợp định vị hợp chuẩn. Đáp ứng tiêu chuẩn quốc giá TCVN 13396:2021

3. BA-CAMND10-1 đây là sản phẩm được sản xuất bởi Bình Anh - một đơn vị sản xuất và cung cấp thiết bị uy tín. Sản phẩm đáp ứng quy định của nghị định 10, hợp quy về định vị GPS QCVN 31:2014/BGTVT, quy chuẩn QCVN 117:2018/BTTTT.

4. BA-SMARTCAM-1 đáp ứng Nghị đinh 10/2020/NĐ-CP, hợp chuẩn TCVN 13396:2021, hợp chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT, hợp quy QCVN 117:2018/BTTTT, hỗ trợ kết nối 4 camera dành cho doanh nghiệp vận tải có nhu cầu quản lý cơ bản. Sản phẩm được sản xuất bởi Bình Anh

5. CAM4G Đáp ứng Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Thông tư 12/2020/TT-BGTVT, Thông tư 02/2021/TT-BGTVT, Có khả năng nâng cấp, tích hợp giám sát hành trình hợp chuẩn QCVN31:2014/BGTVT. Đây là sản phẩm được sản xuất với thương thiệu TCT - công ty thành viên của Bình Anh GPS.

6. VIETMAP H720 đáp ứng đồng thời hai tiêu chuẩn kỹ thuật: hợp chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT phù hợp yêu cầu Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Đây là sản phẩm được cung cấp bởi Vietmap; sản phẩm hỗ trợ ghi, phát lại video và âm thanh. 

7. SKYBOX-ND10Cam là thiết bị 2 trong 1, tích hợp định vị GPS và Camera giám sát,đã được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn QCVN31:2014, phù hợp Nghị định 10


 
0911001080