Hỗ trợ
Hotline : 0911001080

Tin tức sự kiện

Chu kỳ khám xe, đăng kiểm xe

06/12/2019
Thông tin chu kỳ khám xe, đăng kiểm xe cơ giới. Với thông tin này, quý vị sẽ nắm được thời hạn đăng kiểm, chu kỳ khám xe của từng loại xe cơ giới.
LOẠI PHƯƠNG TIỆN

CHU KỲ ĐẦU

(Tháng)   

                                                            

ĐỊNH KỲ 

(Tháng)

                                                       

1. Ôtô dưới 10 chỗ không kinh doanh vận tải    
Sản xuất dưới 7 năm 30 18
Sản xuất 7-12 năm   12
Sản xuất trên 12 năm   6
2. Ôtô chở người dưới 10 chỗ có kinh doanh vận tải.    
Có cải tạo. 18 6
Không cải tạo. 12 6
3. Ôtô tải, ôtô chuyên dung, đầu kéo, rơ-moóc, sơmi rơ-moóc.    
Ôtô tải, ôtô chuyên dung, đầu kéo sản xuất đến 7 năm, rơ-moóc, sơ mi rơ móc sản xuất đến 12 năm. 24 12
Ôtô tải, ôtô chuyên dung, đầu kéo sản xuất trên 7 năm, rơ-moóc, sơmi rơ-moóc sản xuất trên 12 năm.   6
Có cải tạo. 12 6
4. Ôtô chờ người các loại dưới 10 chỗ sản xuất từ 15 năm, ôtô các loại, đầu kéo sản xuất từ 20 năm.   3

 


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG

ĐỊA CHỈ: SỐ 87 ĐƯỜNG ĐẠI LINH, PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: 043.999.4886         HOTLINE: 0911.00.1080